Johs. Egeland & Sønner AS

Transport forretning - Undheim

Personvernerklæring

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift.

Personopplysninger

Samtykket av personvernerklæringen gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger

De opplysninger du gir oss lagres digitalt. Vi har signert databehandlings-avtale med Google, og våre data lagres i skyen innen EU. 

Sikker linje

All datakommunikasjon er kryptert og sikret. Opplysninger gitt blir kun brukt og eventuelt videreformidlet i forbindelse med avtalt oppdrag og i kommunikasjon med deg som kunde.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til oss. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte våre elektroniske søknadsskjemaer.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, er du velkommen til å ta kontakt med oss.